พญ. อลิสา ยาณะสาร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon207:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Tue307:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Wed407:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Thu507:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Fri607:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Sat707:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Sun107:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service