พญ. อลิศรา อารีราชการัณย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

ภาษา

อังกฤษ, สเปน, แมนดาริน, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม, 2555
- Bachelor of Medical Sciences (เกียรนิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม, 2552
วุฒิบัตร
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2560
การศึกษาหลังปริญญา
- Sports Medicine and Arthroplasty, โรงพยาบาลเลิดสิน, 2560 - 2561
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Sports Injury (Meniscus, cartilage, ligament) 
- Arthroscopic shoulder, knee, hip surgery
- Shoulder problems (Pain, Stiffness, Dislocation, Rotator cufftear, Arthritis)
- Shoulder joint replacement
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.