ศ.กิตติคุณ นพ. อำนวย คัจฉวารี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2509
วุฒิบัตร
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ (หู คอ จมูก), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ (หู คอ จมูก), ประเทศไทย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sun113:00 - 15:0013:0015:00ENT Center