นพ. อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2547
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
Doctor's Schedule
Day Time Location
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)