รศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

ภาษา

เยอรมัน, อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2539 - 2543
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา
- Doktor der Medizin (Dr.med), Technische Universitaet Muenchen, ประเทศเยอรมนี, 2547
- Sports Medicine and Shoulder Surgery, University of Wuerzburg, Wuerzburg, ประเทศเยอรมนี, 2546 - 2547
- Sports Medicine, Technical University of Munich, ประเทศเยอรมนี, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Sports Injury (Meniscus, cartilage, ligament)
- Arthroscopic elbow, shoulder, knee, hip surgery
- Shoulder problems (Pain, Stiffness, Dislocation, Rotator cufftear, Arthritis)
- Shoulder joint replacement
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)