รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา

อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- Fetal Echocardiology and Perinatal Ultrasound, ประเทศญี่ปุ่น, 2536
- เวชศาสตร์แม่และเด็ก, Yale University and Temple University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การวินิจฉัยทารกในครรภ์,การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์, การช่วยให้มีบุตรง่าย
Doctor's Schedule
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat711:00 - 16:0011:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)

Article by this doctor