นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Craniomaxillofacial Surgery, The Princess Margaret Hospital for Children, Perth, ออสเตรเลีย, 2553
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)