นพ. จรัสพงศ์ ดิศรานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic, Glickman Urological and Kidney Institute, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552 - 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- General Urology
- Female Urology
- Voiding dysfunction and urodynamics
- Aging male
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)

Article by this doctor