นพ. ชลทิตย์ จงบุญประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2551
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Mon207:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Mon218:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Tue307:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Tue318:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Wed407:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Wed418:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Thu507:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Thu518:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Fri607:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Fri618:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sat707:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Sat718:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sun107:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Sun118:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic

Article by this doctor