นพ. ชลทิตย์ จงบุญประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2551
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon207:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Mon218:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Tue307:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Tue318:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Wed407:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Wed418:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Thu507:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Thu518:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Fri607:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Fri618:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sat707:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Sat718:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sun107:00 - 18:0007:0018:00OPD Minutes Service
Sun118:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic

Article by this doctor