นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2510
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2518
การศึกษาหลังปริญญา
- กระจกตา, St. Clare's Hospital and Health Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2517-2518
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Refractive Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue309:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu509:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri609:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)

Article by this doctor