พญ. ยุน ศรีมนูญธิผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertification, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมิรกา, 2545, Recertification, 2555
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2000-2002
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Thyroid Ultrasound และโรคกระดูกพรุน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคไทรอยด์, โรคเบาหวาน, โรคกระดูกพรุนและภาวะแคลเซี่ยมผิดปกติ, โรคต่อมไร้ท่อ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Mon213:00 - 16:3013:0016:30Endocrine Clinic (BIC 19A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Tue313:00 - 16:3013:0016:30Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed413:00 - 16:3013:0016:30Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu518:00 - 20:0018:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun112:30 - 16:0012:3016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)