พญ. คาเอะ ฮยาคุทาเคะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ญี่ปุ่น

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Boueiikadaigaku (National Defense Medical College), ญี่ปุ่น, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- Clinical Pathology, Fukuoka University Hospital, ญี่ปุ่น, 2538-2544
- Infectious Disease, National Institute of Infectious disease, Tokyo, ญี่ปุ่น, 2544-2547
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon208:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue306:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed408:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri608:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat706:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)