ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Total Joint Clinical and Research, Hennepin Country Medical Center, Minneapolis, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539
- Clinical Orthopaedic Surgery and Biomechanics Research, Midwest Orthopaedic Research Foundation, Minneapolis, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2538-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Adult Reconstructive Surgery
- Hip & Knee Arthroplasty
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)