นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

ภาษา

อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2535
การศึกษาหลังปริญญา
- จักษุวิทยา, Orbis International, Inc, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535-2536
- Medical Retina, Hahnemann University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537-2538
- Surgical Retina, University of British Columbia, ประเทศแคนาดา, 2538-2539
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri617:00 - 19:0017:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat713:00 - 19:0013:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)