ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2536, Recertified 2546, Recertified 2556
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2549, Recertified 2559
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Duke University, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคไต, Duke University Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2537-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dialysis, Hypertension
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)