นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคหัวใจของเด็ก 2537-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวนหัวใจและการขยายบอลลูน
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sun116:00 - 18:0016:0018:00Children Center (BIC 17A)