นพ. มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Cebu Institute of Medicine, ประเทศฟิลิปปินส์, 2531
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็ก, University of North Carolina, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคระบบทางเดินอาหารในเด็กและโรคตับในเด็ก
- โภชนาการในเด็ก
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Children Center (BIC 17C)

Article by this doctor