พญ. ณัฎฐณี เอี่ยมสวัสดิกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
แพทย์ประจำบ้าน
- Diagnostic Radiology, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 - 2551
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Breast MR with Guided Biopsy, American College of Radiology, Reston, Virginia, 2558
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.