รศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา และภาวะหมดประจำเดือน
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)