ทพญ. ปาจรีย์ สุนทรสวัสดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
- Master of Science in Operative Dentistry, The University of North Carolina School of Dentistry, Chapel Hill, สหรัฐอเมริกา, 2545-2547
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 19:3013:0019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 17:0013:0017:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 19:0009:0019:00Dental Center (BIH 3rd Floor)