นพ. ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2527
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมุงกุฏเกล้า, ประเทศไทย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 1990
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ข้อเทียม
- การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)