นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2530
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon214:00 - 16:0014:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue310:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed410:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed414:00 - 16:0014:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu510:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu514:00 - 16:0014:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri614:00 - 16:0014:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat710:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)