พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Interventional Radiology, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2548-2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Body Intervention
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment