นพ. พิชัย สรรพโรจน์พัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services