พญ. ประภาพร ศิริทรัพย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512
วุฒิบัตร
- Physical Medicine and Rehabilitation, สหรัฐอเมริกา, 2520
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2522
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed409:00 - 14:0009:0014:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri608:30 - 12:0008:3012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)