นพ. ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)