ทพ. เรย์ สน ห่อวิจิตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา

อังกฤษ, สเปน, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, สหรัฐอเมริกา, 2544
แพทย์ประจำบ้าน
- ทันตกรรมทั่วไป, US Navy,Maryland, สหรัฐอเมริกา, 2545 - 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Implant Dentistry, University of California, Los Angeles (UCLA), California, สหรัฐอเมริกา, มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Periodontal Surgery
- Inplant Dentistry
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)