พญ. เรียมศิริ เจริญเผ่า

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Integrative oncology
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon207:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu507:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)