นพ. สาริษฐ์ หุตะโกวิท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญาบัตร
- Clinical Urology, Bundeswehr Hospital, Germany, 2550
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)