นพ. สิร สุภาพ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541, Recertified 2551
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคไตวิทยา, Emory University School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541-2544
- Renal Ultrasonography, Emory University School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- เปลี่ยนไต, ไตวายเฉียบพลัน, นิ่ว
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon206:00 - 20:0006:0020:00Hemodialysis Centre
Mon214:00 - 17:0014:0017:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue306:00 - 20:0006:0020:00Hemodialysis Centre
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue313:00 - 17:0013:0017:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed406:00 - 20:0006:0020:00Hemodialysis Centre
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed413:00 - 14:0013:0014:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed415:00 - 17:0015:0017:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu506:00 - 20:0006:0020:00Hemodialysis Centre
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu518:00 - 19:0018:0019:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri606:00 - 20:0006:0020:00Hemodialysis Centre
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sat706:00 - 20:0006:0020:00Hemodialysis Centre
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)

Article by this doctor