พญ. สิริกัญญ์ วงศ์ศรีสุนทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา
- Diagnosis imaging of MRI and CT, Ultrasound, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539-2540
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.