รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Ultrasound in Ob&Gyn, National Center for Fetal Medicine, University Hospital of Trondheim, Norway, 2548-2549
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Meternal Fetal Medicine
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Obstetric Ultrasound
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)