นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Hip & Knee Reconstruction, The University of Iowa, Iowa City, Iowa, สหรัฐอเมริกา, 2550
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sun109:00 - 13:0009:0013:00Joint Replacement Center (BIC 20D)