นพ. ศุภกฤษ สัตตบุศย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพฯและวริชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2558
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Mon207:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Tue307:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Wed407:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Thu507:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Fri607:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sat707:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sun107:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service