นพ. สุรชัย รัตนเสรีเกียรติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี, 2542 - 2544
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Spine Surgery
- Hand Surgery
- Arthroplasty
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)