นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Endovascular interventions, Park Hospital Leipzig, เยอรมนี, 2551-2552
- Endovascular Surgery, Nuremberg Southern Hospital, เยอรมนี, 2551
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)