พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สหรัฐอมริกา, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย,2548
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Hematology-Oncology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, สหรัฐอเมริกา, 2545-2546
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)