นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Laparoscopic & Robotic Urologic Surgery
- Endosurgery
- Laser prostatectomy
- Urologic oncology
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)