นพ. ธีรสิทธิ์ ศรีพานิชกุลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
- สาขาศัลยกรรมตกแต่ง, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2527
Member of American Society of Plastic Surgeons (ASPS#1045)
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- ศัลยกรรมตกแต่ง
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การผ่าตัดเพื่อความงาม, ดึงหน้า, ดูดไขมัน, ศัลยกรรมเต้านม และตกแต่งตา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)