ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)