พญ. วิญญารัตน์ ตันศิริ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา: ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตจวิทยา (โรคผิวหนัง), St. Thomas Hospital, ประเทศอังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: ผิวหนังแพ้และอักเสบอย่างฉับพลันจากการถูกสารทำให้เกิดภูมิแพ้, Cosmetic
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Tue314:00 - 16:0014:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Thu514:00 - 16:0014:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)