นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Colon and Rectal Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)