ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวบรวมวิทยาการในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาที่ทันสมัยของโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อให้บริการแก่ท่าน
การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

การตรวจทางรังสีวิทยา

 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพ (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอลเพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และสะดวกต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัยและการส่องกล้องตรวจทางรังสี
 • การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ทันสมัย
 • การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ร่างกายและหัวใจ)
 • การตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
 • เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้า
 • เครื่องสลายนิ่ว
 

ห้องปฏิบัติการ

 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
 • ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
 • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบวงจร
 • ธนาคารเลือดซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการควบคุมคุณภาพธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช
 • แผนกพยาธิศัลยกรรม
 

การวินิจฉัยโรคหัวใจและการบำบัดรักษา

 • ศูนย์หัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 2 ห้อง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • การตรวจโรคหัวใจทุกประเภท
 

การตรวจทางระบบประสาท

 • การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • เครื่องวัดความเคลื่อนไหวของลูกตา
 

การรักษาโรคมะเร็ง

พญ. อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

พญ. ณัฎฐณี เอี่ยมสวัสดิกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

พญ. กอสิริ พูลภิญโญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

พญ. พัชรี ไพจิตรประภาภรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

พญ. ลินดา บราวน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

นพ. นพดล วิฑิตสุวรรณกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

พญ. กมลพร ลิมป์ชวลิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
  Tel: 02 066 8888

Service Hours

Location

 • ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้นล่าง ด้านใต้
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2  ฝั่งเหนือ
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12

Related Health Blogs