Bumrungrad Health Blog

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ค. 13 2562

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด , วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ , วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Read More
พ.ย. 20 2560

อายุรกรรม รักษาโรคอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ว่าหมออายุรกรรมรักษาโรคที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

Read More