ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Bumrungrad International Hospital’s Health Screening Center is one of the largest physical check-up centers in Southeast Asia, serving over 60,000 people annually. The center combines world-class medical, wellness, and preventive services establishing the most complete, streamlined, one-stop service experience available. The Health Check-up Center matches specially trained preventive medicine physicians with the extensive diagnostic and laboratory facilities of Bumrungrad International Hospital, with a wide selection of check-up package options and screenings offered to fit all types of patients depending on their life stage, gender, and healthcare needs. Our center identifies concerns before they become problems and provides patients with a roadmap to better health & wellness.
Check-ups, Screenings, and Services Available
Bumrungrad International’s Health Screening Center provides comprehensive check-up services for over 1,000 top Thai and multinational companies and foreign embassies in Bangkok. As recipient of the prestigious Most Trusted Hospital in Thailand 2018 awarded by Global Health and Travel, Bumrungrad assures that all patients will receive a safe, thorough, private, and time-efficient medical examination and preventive health check-up. Just a few of the services available at the Health Screening Center include:
 • Thorough physical examinations
 • Patient history assessments
 • Internationally certified laboratory testing, including tumor markers
 • Comprehensive imaging services
 • Mammography
 • Ultrasonography
 • Chest X-ray
 • Upper Gastrointestinal Series
 • Thin Prep Pelvic Examination by certified Gynecologists
 • Eye Examination by board certified Ophthalmologists
 • Vaccinations
As the regional go-to one-stop shop for medical services, Bumrungrad prides itself on providing a complete five-star experience at one convenient location. As such, many of our other Centers of Excellence and Specialty Clinics are available and offer additional specialized preventive and wellness screening services such as:
 • Imaging Services in Radiology
 • DEXA Bone Densitometry
 • Color flow ultrasonography and vascular imaging
 • 1.5 Tesla MRI & spiral CT scanning
 • Nuclear medicine
 • Body fat % and distribution calculation
 • Gastrointestinal Services at the Digestive Disease Center
 • Colonoscopy
 • Endoscopy
 • Cardiac Assessments at the Heart Center
 • 24-hour Holter monitoring
 • Echocardiology
 • Nuclear cardiology
 • Dental examinations at the Dental Center
 • Pulmonary function testing at the Allergy Center
 • Audiograms at the Ear Nose and Throat (ENT) Center
 • Women’s services at the Women’s Center
 • Menopause screening
 • Fertility
 • Skin services at the Skin Center
 • Skin Cancer screening
Bumrungrad International’s sister company, Vitallife Wellness Center, offers further state-of-the-art services and screenings. Vitallife provides patients with the knowledge and the instruments to prevent nature from being the determining factor on how long, how active and how enjoyable your life will be. Offering screenings based on scientific substance and full personalization, Vitallife is at the forefront of modern medicine. Some of the programs offered at Vitallife Integrated Health include:
 • Cancer Screenings: this group of package screenings are designed to detect cancer before any symptoms emerge or at very early stages to help reduce your risk of developing disseminated cancer. Vitallife offers 3 unique individualized packages:
 • Heavy Metal Screening for Cancer Prevention is a toxin screening and detoxification program which is of great importance for cancer prevention. This package is critical for healthy individuals who are concerned about cancer risk
 • Preventive Cancer Risk Screening is especially for individuals with a family history of cancer. This package includes toxic heavy metals screening, immune function tests, tumor markers and measurement of blood clotting and homocysteine, which also signal potential cancer risk factors.
 • Advanced Preventive Cancer Risk Screening adds advanced immune profiling, assessment of your Natural Killer Cells, and testing for metabolic markers to the above package.
 
 • Hormone Screening and Rebalancing: by partnering with leading genetic testing companies in the USA and Europe, Vitallife can analyze genetic markers known to affect health and longevity. This package checks and evaluates hormones and hormone levels that have a direct impact on sleep, metabolism, mood, and sex drive. Vitallife’s cutting-edge laboratories will measure the current levels of your:
 • Sex Hormones (testosterone, estradiol, progesterone and others)
 • Thyroid Hormones
 • Growth Hormones
 • Insulin
 • Adrenal Hormones
 
 •  
 • Stress Index
 • Lifestyle Index
 • Body Composition Index
 • Inflammation Index
 
Vitality Comprehensive Check-up Package: this is a combination health check-up jointly offered by Bumrungrad and Vitallife. It goes beyond identifying problems, to predict and prevent health issues before they occur, like heart disease and cancer. With the Vitality Comprehensive Package, your longevity age will be calculated by considering several key metrics of your health which will measure how fast you are aging and also give you proven scientific methods to address these issues and start feeling better:
 • Hormone Index
 • Blood Pressure Index
 • Carbohydrate Index
 • Cholesterol Index
 • Fitness Index
 
 •  
 • Inflammation markers
 • Blood chemistries
 • Body composition & fitness tests
 
 
Longevity Index Program: this program will provide you with a comprehensive report that highlights your personal risk of chronic diseases, inflammation, and critical health factors. In order to determine your Longevity Age, we measure:
 • Hormone levels
 • Nutrition & dietary observations
 • Stress and lifestyle factors
 • Vitamin & mineral levels
 
 • Micronutrient Testing: by determining your current level of nutrient deficiencies, Vitallife can create a customized supplementation plan that restores your micronutrients to optimal levels.
 
 • Toxin Screening Program: Vitallife are experts in identifying and removing known toxins and contaminants, restoring your body to optimal health and preventing disease. Our clinic provides cutting-edge lab testing to identify harmful contaminants in your body, followed by a customized plan to remove them. Our tests will measure your current level of:
 • Chemical toxins (pesticides, pollutants, etc.)
 • Heavy metals (aluminum, mercury, lead, etc.)
 • Electro-Magnetic Radiation (EMF)

นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

นพ. เกรียงไกร โสธรชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

พญ. กชกร พนมธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

พญ. เรียมศิริ เจริญเผ่า

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

พญ. นิมัสรา สุไลมาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

พญ. สมพร กีรติเรืองรอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

นพ. ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

พญ. คาเอะ ฮยาคุทาเคะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ดูโปรไฟล์

Contact Number

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ทุกวัน 06.30–15.00 น.

Location

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
   

Related Health Blogs