ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย
บริการและศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ
 • วิสัญญีวิทยา
 • ศัลยกรรมทรวงอก
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • พยาธิศัลยกรรม
 • ห้องสำหรับศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • ห้องให้การรักษา
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 19 ห้อง
 • ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 • ศัลยกรรมเลเซอร์
 • การผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก

นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

พญ. วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

ดูโปรไฟล์

นพ. โอภาส ศรัทธาพุทธ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูโปรไฟล์

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูโปรไฟล์

นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

นพ. วรากร จ่าแสนชื่น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูโปรไฟล์

นพ. พัชร อ่องจริต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูโปรไฟล์

นพ. ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์ศัลยกรรม
  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์ศัลยกรรม
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์
  08.00-19.00 น.

Location

 • ศูนย์ศัลยกรรม
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16

Related Health Blogs