การผ่าตัดซ่อมเสริมข้อเทียมใหม่ (Revision Joint Replacement Surgery)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมถือได้ว่าเป็นการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

Colon cancer is caused by the uncontrolled growth of cells in the colon. It may take years to develop, and at the early stage, there may only be an abnormal growth of tissues known as polys, However, these polyps can then develop into cancer if left untreated or not removed.

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์

ดูเพิ่มเติม
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs