ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 70 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว 

รศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
คลินิกวัยทอง
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ดูโปรไฟล์

นพ. นเรศร สุขเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดด้วยกล้อง
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ดูโปรไฟล์

ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

พญ. วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดด้วยกล้อง
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ดูโปรไฟล์

นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดด้วยกล้อง
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
  Tel: 02 011 2361
  Tel: 02 011 2365

Service Hours

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
  วันจันทร์-วันเสาร์
  07.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ

Related Health Blogs